ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ

Πυρήνας των πολιτικών μας θέσεων και φάρος των δράσεων μας είναι η δικαιωμένη ιδεολογία του κοινωνικού φιλελευθερισμού. Κυρίαρχα ιδεώδη της πολιτικής μας είναι οι αρχές της ελευθερίας, της ισότητας και της κοινωνικής δικαιοσύνης.  Έχουμε συγκεκριμένο όραμα για την κοινωνία μας, την ευρωπαϊκή οικογένεια, τον κόσμο. Η γνώση και η ξεκάθαρη αντίληψη της ιδεολογικής μας τοποθέτησης δημιουργεί στόχους, καθορίζει σκοπούς, κινητοποιεί δρώντες και τροχοδρομεί δράσεις.

Είναι γι’ αυτό που αποτελεί την πεμπτουσία ολόκληρης της παρουσίας και της δραστηριοποίησης μας. Έχουμε συγκεκριμένο όραμα για την κοινωνία μας, την ευρωπαϊκή οικογένεια, τον κόσμο:

  • Είμαστε αμετανόητοι υποστηρικτές της ελευθερίας σκέψης, βούλησης και έκφρασης.
  • Εργαζόμαστε με ζήλο και αφοσίωση για τα εθνικά συμφέροντα του τόπου μας.
  • Στηρίζουμε την ανοικτή κοινωνία των πολιτών και τον ελεύθερο ανταγωνισμό.
  • Πιστεύουμε στην ισότητα ευκαιριών αλλά και στην αναγνώριση των ικανοτήτων και αναγκών κάθε ανθρώπου.
  • Είμαστε ταγμένοι υπέρ της ευρωπαϊκής προοπτικής. Επιζητούμε μια Κύπρο σύγχρονη, στην καρδιά μιας ολοένα και πιο ισχυρής Ευρωπαϊκής  Ένωσης, η οποία θα ενισχύει συνεχώς τη θεσμική της αποτελεσματικότητα με κραταιά παρουσία στο διεθνές σκηνικό.
  • Μέσα από τη δράση μας προάγουμε τις αξίες της συμμετοχής στα κοινά, της ανιδιοτελούς προσφοράς και της συνεχούς συνεισφοράς στο κοινωνικό σύνολο.
  • Αμετάθετος μας στόχος είναι η μεταφορά των νέων ανθρώπων στο επίκεντρο της πολιτικής διαδικασίας. Η αισθητή παρουσία τους στις αρένες, όπου κρίνεται το κοινό τους μέλλον.

  Βασική επιδίωξή μας είναι ο εκσυγχρονισμός του πολιτικού κόσμου μέσω της προσαρμογής του στα νέα διεθνή, οικονομικά και τεχνολογικά δεδομένα, να ανταποκριθεί στις απαιτήσεις της κοινωνίας της γνώσης και στην πρόκληση της παγκοσμιοποίησης.

«Η μεγάλη παρεξήγηση εις ό,τι αφορά τις φιλελεύθερες ιδέες πρέπει να διαλυθεί εξ υπαρχής: Ο φιλελευθερισμός δεν υποστηρίζει τον ατομικισμό αλλά το άτομο, δεν υποστηρίζει τον εγωισμό αλλά την αυτονομία των πληθυντικών εγώ, δεν υποστηρίζει το κεφάλαιο αλλά τον ανταγωνισμό, δεν υποστηρίζει τον πλούτο αλλά τις ευκαιρίες πλουτισμού, δεν προάγει δικούς του σκοπούς αλλά ευκαιρίες στοχοθεσίας για όλους, δεν προωθεί δικές του αξίες αλλά τις ευκαιρίες εκπονήσεως, προβολής και υλοποιήσεως των αξιολογικών επιλογών των ατόμων. Δεν έχει δοτό ανθρώπινο πρότυπο ο φιλελευθερισμός, στο στυλ του «σοβιετικού ανθρώπου», αλλά επιδιώκει να εξασφαλίσει για κάθε άτομο τη λάμψη της προσωπικότητας, τη χαρά του διαφέρειν και την ευθύνη του βούλεσθαι. (…) Έτσι οι αξίες διαμορφώνονται στη συνείδηση των ελεύθερων ατόμων ως μείγματα απαγορεύσεων και επιταγών τις οποίες επιλέγουν τα αυτόνομα εγώ στην πορεία της ζωής τους με δική τους ευθύνη».