Η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού ανακοινώνει την επαναδραστηριοποίηση της ΝΕΔΗΣΥ Κερύνειας.

Το Επαρχιακό Συνέδριο θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη, 18 Ιουλίου, 2023.

Βάσει των Άρθρων 41-43 του Καταστατικού της Παράταξης, το Επαρχιακό Συνέδριο θα εκλέξει:

  1. Τον Επαρχιακό Γραμματέα
  2. Τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα
  3. Τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα
  4. Τα 20 μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις του Επαρχιακού Συμβουλίου θα γίνεται διά χειρός στα Κεντρικά Γραφεία της ΝΕΔΗΣΥ από τις 10:00 – 18:00 μέχρι τις 10/07/2023. Σε περίπτωση κωλύματος των ενδιαφερόμενων, κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης, η υποψηφιότητα μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο neolaiadisy@gmail.com

Μπορείτε να βρείτε τις σχετικές αιτήσεις για υποβολή υποψηφιότητας στην ιστοσελίδα της ΝΕΔΗΣΥ:

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Επαρχιακού Γραμματέα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Αναπληρωτή Επαρχιακού Γραμματεά

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Επαρχιακού Οργανωτικού Γραμματέα

ΑΙΤΗΣΗ-ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ Μέλους