Πραγματοποιήθηκε στις 26 Ιανουαρίου η 1η Ακαδημία Πολιτικής Παρέμβασης.