Στο πλαίσιο της Παγκύπριας εκστρατείας ανοιχτού διαλόγου με νέους εργαζομένους από όλους τους επαγγελματικούς τομείς, η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού Αθηένου, πραγματοποίησε συνάντηση με νέους που απασχολούνται στον πρωτογενή τομέα, με γεωργούς και κτηνοτρόφους από την Αθηένου.

Μέσα από ένα γόνιμο διάλογο συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, η νεανική επιχειρηματικότητα στον πρωτογενή τομέα και οι προοπτικές της κατά την περίοδο μετά την πανδημία. Πραγματοποίηθηκε ακόμη μία από κοινού καταγραφή των δυσκολιών που αντιμετωπίζει ο κλάδος.

Οι δυνατότητες του πρωτογενή τομέα στον τόπο μας είναι μεγάλες. Γι’ αυτό και αποτελεί προτεραιότητα μας η ενίσχυση των νέων αγροτών μας και η ανάδειξη της αξίας του πρωτογενούς τομέα και των ευκαιριών που δημιουργεί για τους νέους μας.