ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ_nedisy2022

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ


ΟΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΠΟΛΗ/ΧΩΡΙΟ
ΤΗΛΕΦΩΝΟ
Email
ΘΕΜΑ
The form has been submitted successfully!
There has been some error while submitting the form. Please verify all form fields again.

ΝΕΔΗΣΥ


ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΓΡΑΦΕΙΑ

Γωνία Πινδάρου & Σκόκου
1308, Λευκωσία,
Κύπρος

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Τηλέφωνο: +357 22 88 32 00
Φαξ: +357 22 75 54 55
Email: info@nedisy.org