Στις 22 Μαρτίου θα διεξαχθούν οι φοιτητικές εκλογές για ανάδειξη του νέου διοικητικού συμβουλίου της φοιτητικής ένωσης του Πανεπιστημίου Κύπρου. Καλούνται, λοιπόν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου να επιλέξουν αυτόν που τους αντιπροσωπεύει, αυτόν που εμπιστεύονται να τους εκπροσωπεί σε συγκλητικές και μη συγκλητικές επιτροπές.

  Είναι, βέβαια κοινός παραδεκτό πως οι νέοι στις μέρες μας απαξιώνουν ότι έχει να κάνει σχέση με την πολιτική. Δεν θα μπορούσε το Πανεπιστήμιο Κύπρου να αποτελέσει εξαίρεση. Τα μηνύματα που δεχόμαστε καθημερινά από τη μικρή κοινωνία του πανεπιστημίου μας, κάθε άλλο παρά θετικά δείχνουν για την ενασχόληση των νέων με τα κοινά. Η αίσθηση πως οι νέοι που εξακολουθούν να θυσιάζουν ώρες και ιδέες στο βωμό της πολιτικής, ακολουθούν τα βήματα του σαθρού πολιτικού παρελθόντος , επικρατεί έναντι κάθε προσπάθειας ανάδειξης του αντιθέτου. Κόντρα, λοιπόν στους ανέμους των καιρών θα δώσουμε για ακόμα μια χρονιά τη μάχη για ανάδειξη των προτάσεων και των θέσεων που θα κάνουν τους απόφοιτους του Πανεπιστημίου Κύπρου ανταγωνιστικότερους στην αγορά εργασίας.

 Σημαντικό να αντιληφθούν οι φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου είναι η δύναμη που δίνουν με τη ψήφο τους στους εκπροσώπους των φοιτητικών παρατάξεων. Τα εκλεγμένα μέλη της ΦΕΠΑΝ εκπροσωπούν τους φοιτητές του Πανεπιστημίου Κύπρου σε συγκλητικές και μη συγκλητικές επιτροπές, στις οποίες παίρνονται αποφάσεις που επηρεάζουν άμεσα το πτυχίο και τη μελλοντική μας πορεία. Μπορούν να προτείνουν και να ασκήσουν πίεση σε όλα τα συμβούλια στα οποία συμμετέχουν και να προωθήσουν θέσεις και προτάσεις που θα βελτιώσουν τρείς βασικούς άξονες που επηρεάζουν τη φοιτητική κοινότητα. Οι τρείς αυτοί άξονες είναι οι ακαδημαϊκές γνώσεις τις οποίες προσφέρει το πανεπιστήμιο, οι δεξιότητες και η εμπειρία που αποκτούμε και θα μας βοηθήσουν στην μετέπειτα πορεία μας και τέλος η καθημερινότητα των φοιτητών και η λειτουργικότητα του πανεπιστημίου.

  Μέσα σε αυτά τα τρία πλαίσια οφείλει να δρα και να εργάζεται και η φοιτητική μας ένωση. Στόχος όλων μας θα πρέπει να είναι, μέσα από την ενότητα και τη συνεργασία να διαμορφώσουμε συνθήκες τέτοιες που θα βοηθήσουν τον κάθε φοιτητή να αποφοιτήσει και να είναι έτοιμος να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Με ενότητα και συνεργασία να βρούμε τις λύσεις σε όλα τα καθημερινά προβλήματα των φοιτητών χωρίς να διαχωρίσουμε τους φοιτητές βάσει των πολιτικών τους πεποιθήσεων. Χρέος της μεγαλύτερης φοιτητικής ένωσης Κυπρίων φοιτητών είναι με συνεργασίες εντός και εκτός πανεπιστημίου να παρέχει υπηρεσίες στους φοιτητές για να βελτιώσουν το βιογραφικό τους σημείωμα, να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και να στηρίξει όλες τις ευάλωτες ομάδες φοιτητών.

  Όραμά μας είναι μια Φοιτητική Ένωση που θα είναι άκρως συνδεδεμένη με τον Οργανισμό Νεολαίας Κύπρου και τα προγράμματα που παρέχει για φοιτητές και νέους της Κύπρου. Προγράμματα όπως οι Πρωτοβουλίες Νέων, το Erasmus και το Φοιτητές σε Δράση. Επίσης τη Ευρωπαϊκή Κάρτα Νέων που παρέχει εκπτώσεις σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.


Της Μαρίας Τζιαμαλή

Φοιτήτρια του Τμήματος Μαθηματικών & Στατιστικής Παν. Κύπρου

Στέλεχος ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ