Επιλέγω να αποτυπώσω την άποψη μου, πριν από την επερχόμενη εκλογική διαδικασία, κυρίως υπό τον κίνδυνο να θεωρηθώ και εγώ μετά Χριστόν προφήτης. Και αυτό όχι γιατί το αποτέλεσμα των δημοτικών εκλογών θα διαφοροποιήσει κατά την εκτίμηση μου σε μεγάλο βαθμό τα πράγματα (μολονότι υπάρχουν περιθώρια στα οποία θα γίνουν αλλαγές) αλλά κυρίως γιατί την επόμενη μέρα των εκλογών στον ΔΗΣΥ οι νικητές, ως είθισται, θα έχουν κερδίσει μόνοι τη μάχη τους και οι ηττημένοι θα μέμφονται την ηγεσία.

Oι θεωρητικοί των πολιτικών κομμάτων Rokkan και Lipset[1] καθορίζουν ως προαπαιτούμενο για τη δημιουργία ενός πολιτικού μορφώματος μια διαιρετική τομή, μια σύγκρουση, ένα ιστορικό γεγονός που να διαπερνά κάθετα την κοινωνία και να επιβάλλει τη δημιουργία του σχηματισμού αυτού. O Maurice Duverger[2] ένα βήμα πιο κάτω θεωρεί την κομματική δομή άμεσα συνδεδεμένη με την ιστορική προέλευση του κόμματος.

[1] “Cleavage Structures, Party Systems, and Voter Alignments,” Oxford: Oxford University Press, 1990, pp. 91-111

[2] Political parties, their organization and activity in the modern state, London, Methuen; New York, 1954


Διαβάστε περισσότερα www.pdemitriou.com