Η πρακτική άσκηση είναι ένα φλέγον και επίκαιρο θέμα, το οποίο συζητείται πλέον καθημερινά στις φοιτητικές κοινότητες των πανεπιστημίων της Κύπρου. Η φοιτητική κοινότητα απαιτεί την ευκαιρία για πρακτική άσκηση, σαν μια ανάγκη που δημιουργήθηκε καθώς η κοινωνία, η οικονομία και το περιβάλλον μας αλλάζουν. Δεν υπάρχει περιθώριο ούτε περιττός χρόνος αναμονής. Ο εκσυγχρονισμός χρειάζεται να γίνει άμεσα. Τα πλεονεκτήματα της ένταξης της πρακτικής άσκησης στα αναλυτικά προγράμματα σπουδών μας υπερνικούν τα μηδαμινά μειονεκτήματα αφού μπορούν μονάχα να ωφελήσουν τη φοιτητική κοινότητα, τους πρωταγωνιστές του μέλλοντος.

Μέσα από την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές αποκτούν μια πρώτη εργασιακή εμπειρία η οποία σχετίζεται με το αντικείμενο των σπουδών τους. Οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί που δίνουν στους φοιτητές την ευκαιρία να εξασκηθούν σε ποικίλες θέσεις εργασίας. Αξιολογούν τα βιογραφικά σημειώματα των φοιτητών συμβουλεύοντας τους για το πώς μπορούν να τα βελτιώσουν. Οι συνεντεύξεις από τις οποίες οι φοιτητές θα περάσουν, θα τους δώσουν μία πρώτη εμπειρία και θα τους προετοιμάσουν για το τι θα αντιμετωπίσουν στο όχι και τόσο μακρινό μέλλον.

Σαν αποτέλεσμα, η ένταξη των νέων στην αγορά εργασίας γίνεται πιο ομαλά, αφού οι νέοι έχουν ήδη μια πρώτη εικόνα για το πώς λειτουργούν οι επιχειρήσεις και οι οργανισμοί στην πραγματικότητα. Η θεωρία απέχει πολύ από την πρακτική.  Οι συνθήκες εργασίες αποτελούν ένα από τους βασικότερους παράγοντες επιλογής μίας εργασίας. Εάν ένας φοιτητής δεν αρέσκεται στο να εργάζεται όλη μέρα κλεισμένος σε ένα γραφείο τότε γιατί να βρίσκεται σε έναν κλάδο ο οποίος τον προορίζει για τέτοιες συνθήκες εργασίες; Αν δεν ασκήσει το μελλοντικό επάγγελμά του πριν αποφοιτήσει, πως θα ξέρει αν πραγματικά του ταιριάζει το επάγγελμα αυτό; Πως θα ξέρει αν τρέφει όντως πάθος για την σπουδή του; Αν αξίζουν οι κόποι και οι θυσίες του σήμερα; Πως θα οραματιστεί το μέλλον του σε μια εταιρεία αν δεν του δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσει διαφορετικά είδη μάνατζερς που μερικά από αυτά θα τον εμπνεύσουν και θα αποτελέσουν τα πρότυπα του;

Μέσα από την πρακτική άσκηση, οι φοιτητές αντιλαμβάνονται ποιες δεξιότητες απαιτεί η θέση εργασίας στην οποία στοχεύουν και πόσο αναπτυγμένες είναι οι δικές τους ιδιότητες. Τους δίνεται δηλαδή η ευκαιρία, αφού είναι ακόμη στο πανεπιστήμιο, να αναπτύξουν μερικές από τις δεξιότητες στις οποίες υστερούν.  Μερικές από αυτές τις δεξιότητες είναι η ανάληψη πρωτοβουλίας, η ομαδικότητα και η οργάνωση. Συγχρόνως, οι φοιτητές καλούνται να συμπεριφερθούν επαγγελματικά. Συνεπώς, καλλιεργείται  σιγά σιγά η επαγγελματική συνείδηση και η σοβαρότητα στο χώρο εργασίας.

Φοιτητές οι οποίο θα ξεχωρίσουν κατά της διάρκεια της πρακτικής άσκησής τους, πιθανόν να αποτελέσουν μελλοντικά μόνιμα στελέχη της εταιρείας ή του οργανισμού. Η πρακτική άσκηση ωφελεί στην γνωριμία και στην ανάπτυξη σχέσεων μεταξύ φοιτητών και επιχειρήσεων ανοίγοντας νέες πόρτες στους νέους της χώρας μας.

Όλα τα πιο πάνω, είναι εφικτά. Σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες και όχι μόνο, η πρακτική άσκηση αποτελεί μέρος των σπουδών. Η ενδυνάμωση των Γραφείων Σταδιοδρομίας, η προσφορά μαθημάτων προετοιμασίας και καταρτισμού και ο εκσυγχρονισμός στην τριτοβάθμια εκπαίδευση θα αποτελέσουν το έναυσμα για την ενδυνάμωση των νέων και της απορρόφησής τους στην αγορά. Η νεανική επιχειρηματικότητα, η καινοτομία και η προσωπική ανάπτυξη θα προωθηθούν ευκολότερα μέσα από την πρακτική άσκηση.

Σαν νέοι θέλουμε κίνητρα για ακαδημαϊκή αριστεία, για ενίσχυση του προσωπικού προφίλ μας. Θέλουμε πτυχία με μεγαλύτερο αντίκρισμα τόσο στη χώρας μας όσο και στο εξωτερικό. Νιώθουμε έντονα την ανάγκη για τέτοιου είδους καινοτομίες στα αναλυτικά προγράμματα μας. Οι νέοι δεν καθησυχαζόμαστε ούτε βολευόμαστε στους καναπέδες μας.  Η εμπλοκή στα κοινά είναι σε μεγάλο βαθμό νεανική υπόθεση. Τι περιμένουμε λοιπόν; αφού «οι ευκαιρίες πολλαπλασιάζονται καθώς τις αρπάζουμε.»


yiannis_constantinou

 

 

Του Γιάννη Κωνσταντίνου

Υπεύθυνος Φοιτητικών ΦΠΚ ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ ΠΑΝ. ΚΥΠΡΟΥ