ΠΟΛΙΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ

Λούκας Χριστοφή
Γραμματέας Αθλητισμού και Υγιούς Απασχόλησης

Σάββας Σπύρου
Γραμματέας Δημόσιων Σχέσεων

Ανδρονίκη Έλληνα
Γραμματέας Διεθνών και Ευρωπαικών Σχέσεων

Μιχάλης Φούλιας
Γραμματέας Διοικοινοτικών Σχέσεων

Παναγιώτα Κατσώνη
Γραμματέας Κοινωνικής Μέριμνας και Αλληλεγγυής

Ελίζαμπεθ Ευαγγέλου
Γραμματέας ΜΚΟ και Εθελοντισμού

Ειρήνη Χαλούμμα
Γραμματέας Νέων Εργαζομένων και Επιστημόνων

Κυριάκος Ιωάννου
Γραμματέας Πολιτισμού

Χρίστια Κλεόπα
Γραμματέας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Στέφανος Καραολής
Γραμματέας Εκσυγχρονισμού και Ανανέωσης Παράταξης