ΕΚΣΤΡΑΤΙΑ

ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΣ ΔΙΑΛΟΓΟΣ

Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύγκληση των Επαρχιακών Συμβουλίων της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Αγαπητά μέλη της ΝΕΔΗΣΥ,

Θέμα: Σύγκληση Επαρχιακών Συνεδρίων

Τις επόμενες εβδομάδες θα πραγματοποιηθεί η σύγκληση των Επαρχιακών Συμβουλίων της Νεολαίας του Δημοκρατικού Συναγερμού σύμφωνα με τα κατωτέρω.

Βάσει των Άρθρων 41-43 του Καταστατικού της Παράταξης, το Επαρχιακό Συνέδριο της κάθε Επαρχίας θα εκλέξει:

  1. Τον Επαρχιακό Γραμματέα
  2. Τον Αναπληρωτή Επαρχιακό Γραμματέα
  3. Τον Επαρχιακό Οργανωτικό Γραμματέα
  4. Τα 20 μέλη του Επαρχιακού Συμβουλίου

Τα Επαρχιακά Συνέδρια της ΝΕΔΗΣΥ θα πραγματοποιηθούν ως ακολούθως:

  • Λάρνακα//12 Φεβρουαρίου 2022 – Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 07 Φεβρουαρίου 2022
  • Λεμεσός//20 Φεβρουαρίου 2022 – Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου 2022
  • Αμμόχωστος//25 Φεβρουαρίου 2022 – Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 17 Φεβρουαρίου 2022
  • Πάφος//26 Φεβρουαρίου 2022 – Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 19 Φεβρουαρίου 2022
  • Λευκωσία//01 Μαρτίου 2022 – Υποβολή υποψηφιοτήτων μέχρι τις 20 Φεβρουαρίου 2022

Η υποβολή υποψηφιοτήτων για όλες τις θέσεις των Επαρχιακών Συμβουλίων θα γίνεται δια χειρός στα Κεντρικά Γραφεία της ΝΕΔΗΣΥ από τις 10:00 – 18:00. Σε περίπτωση κωλύματος των ενδιαφερόμενων, κατόπιν προγενέστερης συνεννόησης, η υποψηφιότητα μπορεί να αποσταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο neolaiadisy@gmail.com