ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΝΕΔΗΣΥ

 

Παντελίτσα Παπαχρίστου
Αναπληρωτής Πρόεδρος

Κωνσταντίνος Γεωργίου
Αντιπρόεδρος

Δημοσθένης Γεωργιάδης
Αντιπρόεδρος

Κωνσταντίνος Ζανέττος
Αντιπρόεδρος

Αναστάσης Κουτσού
Γενικός Γραμματέας

Θεοφάνης Κώστα
Διευθυντής Οικονομικών και Διοίκησης

Ιάκωβος Ιακώβου
Συντονιστής Συμβουλείου Παραγωγής και Εξειδίκευσης Πολιτικής

Κυριάκος Έλληνας
Γραμματέας Μαθητικής Κίνησης

Δήμος Κουντούρης
Πρόεδρος ΦΠΚ Πρωτοπορία

Αντριάνο Μαλιάππης
Ειδικός Γενικός Γραμματέας

Στέλλα Πέτρου
Διευθυντής Επικοινωνίας και Προβολής