Κάθε οργανισμός που περιέρχεται σε κατάσταση στασιμότητας, χαρακτηρίζεται από επακολουθούμενη αστάθεια, φανερώνοντας την αναγκαιότητα για συνεχή βελτίωση των δομών και διαδικασιών του, σε ένα περιβάλλον που μεταβάλλεται γρήγορα.

Η επιτυχής κατάληξη στην αποστολή ενός τέτοιου οργανισμού, είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ικανότητα του να λαμβάνει, να αποκωδικοποιεί και να διαβάζει σωστά τα μηνύματα της κοινωνίας, όσο βέβαια και στη δυνατότητα του να μπορεί να μετεξελιχθεί προκειμένου να μπορεί να τα υλοποιήσει.

Για ένα κόμμα που πρώτο καθιέρωσε δομές συλλογικής ηγεσίας, που εισηγήθηκε αλλά και εφάρμοσε την πλήρη διαφάνεια και τις εσωκομματικές εκλογικές διαδικασίες, κάθε καταστατικό συνέδριο αποτελεί ιστορικό σταθμό στην πορεία του στον χρόνο. Πόσο μάλλον σήμερα, που οφείλουμε να λάβουμε καθαρά τα μηνύματα της κοινωνίας και των πολιτών, προκειμένου να αποκαταστήσουμε τη χαμένη αξιοπιστία τους στο πολιτικό σύστημα.

Η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού οφείλει και θα είναι στην πρώτη γραμμή της συλλογικής αυτής προσπάθειας. Η ηγεσία της παράταξης μας θα βρεθεί σε Επαρχιακές Συνελεύσεις, δίνοντας βήμα διαλόγου σε κάθε μέλος μας που το επιθυμεί προκειμένου να καταγράψει και να συμπληρώσει τις προτάσεις που θα τεθούν ενώπιων τους από το Εκτελεστικό Γραφείο της ΝΕΔΗΣΥ. Προτάσεις που αφορούν τόσο στο ιδεολογικοπολιτικό μέρος, όσο και στη μετεξέλιξη του Δημοκρατικού Συναγερμού σε ένα κόμμα πραγματικής παραγωγής πολιτικής που καθορίζεται από σύγχρονες δομές διοίκησης.

40 χρόνια μετά την ίδρυση του, ο Δημοκρατικός Συναγερμός οφείλει να ατενίσει την ιστορία του. Όχι με τάσεις αυτοδικαίωσης και προγονολατρείας, αλλά κριτικά και με διάθεση για αλλαγές. Οφείλει να μετεξελίξει πολιτικό λόγο και δομή στην πορεία για τη δημιουργία ενός αμιγώς πολυσυλλεκτικού κόμματος ενσωμάτωσης και όχι αντιπροσώπευσης. Μίας οργάνωσης που δύναται να αντιληφθεί πως η δύναμη της βρίσκεται έξω από τα τείχη της, σε δομές που λαμβάνουν υπόψη παραγωγικές ομάδες με τρόπο που να τους επιτρέπουν να επηρεάσουν και να καθορίσουν την πολιτική τους πρόταση.

Είναι εκεί ακριβώς που εντοπίζουμε τον ρόλο της δικής μας οργάνωσης. Στην ενίσχυση των προθέσεων της ηγεσίας του κόμματος για τη δημιουργία σύγχρονων και καινοτόμων πολιτικών δομών που ευνοούν την εφαρμογή υψηλού επιπέδου πολιτικής αφοσίωσης και ιδεολογικής πειθαρχίας. Ενός κόμματος το οποίο διακρίνεται από εξωστρέφεια και αίσθημα συλλογικής ευθύνης και ηγεσίας. Που τολμά να επαναξιολογήσει αναχρονιστικές προσεγγίσεις ποσοστώσεων, να περιορίσει θητείες κομματικών και πολιτειακών αξιωματούχων και όλα αυτά όχι με πρόσχημα την ανανέωση. Η αλλαγή εξάλλου δε θα προκύψει από περιορισμούς, αλλά από την ίδια την κοινωνία που ήδη και την απαίτησε και την εφάρμοσε. Από περιορισμούς όμως θα δημιουργηθεί η απαιτούμενη συλλογική ηγεσία, και είναι ακριβώς σε αυτά τα πλαίσια που κινείται και η πρόθεση της νεολαίας να καταθέσει και να ζητήσει τη ψήφο του Παγκυπρίου Συνεδρίου του κόμματος.

Αποτελεί ιστορική ευθύνη να βαδίσουμε μόνο προς τα μπρος. Η ΝΕΔΗΣΥ ποτέ δεν αντιλήφθηκε το ρόλο της ως ομάδα πίεσης ή οργάνωση εκπροσώπησης συμφερόντων. Σε κάθε περίπτωση μοναδικός γνώμονας μας είναι η διασφάλιση της καλύτερης δυνατής υπηρεσίας που μπορεί ο ΔΗΣΥ να προσφέρει στην κοινωνία.


Πέτρος Δημητρίου

Πρόεδρος ΝΕΔΗΣΥ

27 Φεβρουαρίου 2017