Ο Ευρωπαικός Οργανισμός Φαρμάκων (ΕΟΦ) με έδρα το Λονδίνο προσφέρει ευκαιρίες πρακτικής άσκησης. Το πρόγραμμα απευθύνεται σε πτυχιούχος Πανεπιστημίου και σε νέους της στην αρχή της επαγγελματικής τους σταδιοδρομίας. Οι επιτυχόντες υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν ακαδημαϊκό υπόβαθρο σχετικό με τις δραστηριότητες του Οργανισμού, όπως τη Φαρμακευτική, την Ιατρική, τις Επιστήμες Ζωής, την Υγιειονομική περίθαλψη, τη Χημεία και την Τεχνολογία των πληροφοριών.

Ο Οργανισμος δέχεται επίσης υποψηφιότητες από δικηγόρους που ενδιαφέρονται για τις φαρμακευτικές νομοθεσίες και από υποψηφίους με υπόβαθρο στο ανθρώπινο δυναμικό και τους ανθρώπινους πόρους, τον προϋπολογισμό και τους λογαριασμούς.

Οι υποψήφιοι με υπόβαθρο στην επικοινωνία, δημόσιες σχέσεις ή το διαδίκτυο μπορούν επίσης να κάνουν αίτηση, καθώς και υποψήφιοι με υπόβαθρο στη βιβλιοθηκονομία και στην επιστήμη πληροφοριών.

Η περίοδος πρακτικής άσκησης στην ΕΟΦ ξεκινά των Οκτώβριο και συνήθως έχει διάρκεια από έξι εως δώδεκα μήνες.

Ο οργανισμός καταβάλλει χορηγία χορηγία στους εκπαιδευόμενους αξίας £1.350~1.870ευρώ ανά μήνα.

Επόμενη Προθεσμία: 15 Ιουνίου 2015