Τι θα σπουδάσω; Πού θα σπουδάσω; Ποιο είναι το καλύτερο πανεπιστήμιο; Σε ποια χώρα; Σε ποια πόλη; Μα κυρίως γιατί να σπουδάσω; Αυτά είναι κάποια από τα βασανιστικά ερωτήματα που απασχολούν σήμερα τους νέους. Και αυτό όχι αδικαιολόγητα.

Σήμερα διανύουμε μια περίοδο οικονομικής κρίσης, που οι νέοι βιώνουν κυρίως μέσα από την ανεργία. Χιλιάδες νέοι αποφοιτούν με πτυχία και μεταπτυχιακά και μπαίνουν στην αρένα για εργασιακή αποκατάσταση. Αρκετές πόρτες κλείνουν γιατί θέλουν εργασιακή πείρα, άλλες γιατί θεωρούν τους νέους «υπερεκπαιδευμένους», με υπερβολικά δηλαδή προσόντα, ενώ άλλες δεν ανοίγουν καν γιατί είναι πλήρεις. Το σύστημα της Παιδείας μας σήμερα «παράγει περισσότερα από εκείνα που μπορεί να καταναλώσει…»

Κρίνεται λοιπόν θεμιτό το Εκπαιδευτικό σύστημα και γενικότερα η Παιδεία μας να εκσυγχρονιστεί. Κρίνεται απαραίτητο να υπάρχει μια διασύνδεση των Πανεπιστημίων με την αγορά εργασίας. Τα εκπαιδευτικά ιδρύματα πρέπει να παρέχουν την κατάλληλη μόρφωση και κατάρτιση που θα δίνει στους νέους επαγγελματική σταδιοδρομία. Πρέπει να έχουν τις σχέσεις εκείνες με την αγορά που θα δίνουν κίνητρα στους νέους για να αριστεύουν και να βρίσκουν πιο σύντομα απασχόληση.

Παράλληλα, το Γραφείο Εργασίας θα πρέπει άμεσα να λειτουργεί ως τέτοιο και όχι ως Γραφείο Ανεργίας. Πρέπει να επιβραβεύει την εργασία και όχι να πριμοδοτεί την ανεργία. Πρέπει να δίνει κίνητρα στους νέους να εργάζονται, ακόμα και σε τομείς που δεν είναι άμεσα σχετικοί με το αντικείμενο ή με τα ενδιαφέροντά τους.

Στο ίδιο μήκος κύματος κινείται και το Youth Guarantee, η νέα προσέγγιση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει τους νέους κάτω των 25 να απασχολούνται με κάτι, είτε αυτό είναι εργασιακή εμπειρία για λίγους μήνες, είτε είναι μόνιμη απασχόληση, είτε είναι συνέχιση της εκπαιδευτικής πορείας. Μέσα από ευρωπαϊκά κονδύλια, προσπαθεί η Ένωση να μειώσει τους αριθμούς ανεργίας και να κάνει τους νέους ενεργούς, ούτως ώστε να αποφύγει χειρότερα φαινόμενα στο μέλλον.

Οι ευκαιρίες είναι εκεί έξω, η ελπίδα υπάρχει. Πρέπει λοιπόν, ως νέοι, ρηξικέλευθοι και προοδευτικοί καθώς είμαστε, να αναζητήσουμε το κάτι παραπάνω. Να επιζητήσουμε και να απαιτήσουμε τόσο από το Κράτος όσο και από την Παιδεία μας, τα όπλα εκείνα που θα μας οδηγήσουν σε ένα πιο βέβαιο αύριο.

Στα πλαίσια του Προσυνεδριακού Διαλόγου, που διοργανώνουμε ως ΝΕΔΗΣΥ, καλώ όλους τους νέους σε όλη την Κύπρο, να έρθουν και να μοιραστούν μαζί μας τις σκέψεις τους, πάνω στα παραπάνω, αλλά και σε ότι άλλο τους απασχολεί. Κρίνουμε σκόπιμο, μέσα από ένα ανοικτό εποικοδομητικό διάλογο, χωρίς προκαθορισμένη ατζέντα, να αφουγκραστούμε το τι έχει ο κάθε νέος να μας πει και να διαμορφώσουμε έτσι πιο σωστές και πιο αποτελεσματικές θέσεις και επιδιώξεις.

Λούκας Αλαμπρίτης

Επαρχιακός Γραμματέας ΝΕΔΗΣΥ Λάρνακας