Η αρχή έγινε όταν στην ιστορική «Διακήρυξη του Σουμάν» το 1950, ο τότε Υπουργός Εξωτερικών της Γαλλίας  και ένας εκ των πατέρων της Ένωσης, Ρόμπερτ Σούμαν, σε ομιλία του στο Παρίσι, κωδικοποιούσε τα αιτήματα των λαών της Ευρώπης, αναπτύσσοντας την ιδέα για την δημιουργία μίας νέας μορφής πολιτικής συνεργασίας στην Ευρώπη. Η ανάγκη δημιουργίας ενός γεωπολιτικού πλαισίου ειρήνης, συνεργασίας και αλληλοκατανόησης. Όταν δηλαδή έμπαιναν τα θεμέλια της Ιδέας για μια ενωμένη Ευρώπη. Αρχικά με ένα Ευρωπαϊκό Οργανισμό που θα είχε υπό την ευθύνη του, την παραγωγή άνθρακα και χάλυβα (1951). Μέσα λοιπόν από τις στάχτες και τα ερείπια του Β Παγκοσμίου Πολέμου, η ιδέα κατάφερε να ανθίσει και να ικανοποιήσει σε μεγάλο βαθμό τις προσδοκίες των λαών της Ευρώπης, από τη μακρά περίοδο ειρηνικής συμβίωσης, συνεργασίας και συναντίληψης σε πολλά και πολύ σημαντικά ζητήματα.

Η ιστορία της ένωσης δείχνει μια συνεχή προσπάθεια ανάπτυξης των σχέσεων μεταξύ των κρατών, στην βάση των αρχών που ορίζουν την ΕΕ. Η ίδρυση της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας με τη συνθήκη της Ρώμης το 1957, άνοιξε τον δρόμο για την δημιουργία της κοινής αγοράς στην ευρωπαϊκή ήπειρο, στην βάση των αρχών της ελεύθερης διακίνησης προσώπων, αγαθών, κεφαλαίου και υπηρεσιών. Οι αρχές αυτές, γνωστές ως οι τέσσερις θεμελιώδεις ελευθερίες της ΕΕ, καθιερώνονται θεσμικά το 1993 με την συνθήκη του Μάαστριχτ, ενώ, όλο και νέοι τομείς ενδιαφέροντος εντάσσονται στα θεσμικά πλαίσια της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στην Κύπρο του σήμερα κάποιοι αμφισβητούν τα πολλά καλά που ζούμε και μας παρέχονται σαν μέλη της ΕΕ, βλέπετε πολλές φορές τα δεδομένα για κάποιους δεν είναι σεβαστά μέχρι να πάψουν να υφίστανται. Ο στόχος της μετάλλαξης μας σε Ηνωμένες Πολιτείες της Ευρώπης, θεμιτός ή όχι για πολλούς είναι μονόδρομος για την επιβίωση των μικρών αλλά και των μεγάλων κρατών. Μια ενωμένη οικονομία θα κατευθύνει τους ρυθμούς ανάπτυξης στα ύψη χωρίς τα οικονομικά συμφέροντα να λειτουργούν μεμονωμένα υπέρ των δυνατών.

Οφείλουμε να αντιληφθούμε ότι στη δημοκρατική κοινωνία της Ευρώπης δεν χωράνε αφορισμοί. Η επιτυχία ή η κυριαρχία των δικών μας θέλω, εξαρτούνται από την ισχύ των δικών μας επιχειρημάτων και τη θέληση μας για ειλικρινή και εποικοδομητικό διάλογο. Εκεί οφείλουμε να επενδύσουμε και να πείσουμε. Μέσα από την Ευρωπαϊκή οικογένεια οφείλουμε να σταθεροποιήσουμε την πορεία οικονομικής ανάκαμψης και επίλυσης του εθνικού μας προβλήματος.

Το όραμα των ιδρυτικών πατέρων της ΕΕ ήταν ουσιαστικά η ενότητα, η ασφάλεια και η συνεργασία στην Ευρώπη, στον μέγιστο βαθμό. Ο δρόμος για την Ευρωπαϊκή ολοκλήρωση παραμένει δύσκολος και μακρύς. Η Ευρώπη ωστόσο βρίσκεται ζωντανή και έτοιμη να συνεχίσει στο δρόμο αυτό, παρά τις προφητείες για καταστροφή της, κυρίως μέσα από την πρόσφατη οικονομική κρίση.

 « Ενωμένη Ευρώπη είναι η ιδέα που κρύβεται πίσω από αυτή, και όχι οι άνθρωποι που κατά καιρούς την διοικούν.»

Ανδρέας Τταουξιής