• 1486895_10153071995398272_7169528331019003479_n

  Τα θετικα δεν ειναι αρκετα: Εκσυγχρονισμος τωρα.

   

  ΝΕΔΗΣΥ και Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, επιθυμούν να τοποθετηθούν ξεκάθαρα σε σχέση με τα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα τις τελευταίες μέρες στο ζήτημα της παιδείας και συγκεκριμένα στο θέμα που αφορά την επιδοματική φοιτητική πολιτική και τις χορηγίες που λαμβάνουν οι φοιτητές.

  Το νομοσχέδιο το οποίο αρχικά κατατέθηκε και ακολούθως, ορθά, αποσύρθηκε από το Υπουργείο Παιδείας, εμπεριείχε κριτήρια τα οποία ουσιαστικά απέκλειαν ένα μεγάλο μέρος από τους υφιστάμενους δικαιούχους. Διαχωρίζοντας τη θέση μας, εντοπίσαμε:

  1. Την πρόθεση του Υπουργείου για ενοποίηση των διαδικασιών.
  2. Τα απαγορευτικά κριτήρια που απέκλειαν μία μεγάλη μερίδα των δικαιούχων.

  Μετά τη συνάντηση του Υπουργείου με την Π.Ο.Φ.Ε.Ν., εντοπίζουμε ελλείψεις στα ακόλουθα σημεία και ζητούμε όπως παρθούν οι αναγκαίες αποφάσεις που θα οδηγήσουν στην υλοποίησή τους:

  • Την υιοθέτηση της πρότασης της Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, για δημιουργία Εθνικού Φορέα Φοιτητικής Πολιτικής υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας, στοιχείο που εξορθολογίζει, απλοποιεί και στοχεύει την επιδοματική πολιτική που αφορά στους φοιτητές. Ζητούμε όπως ο φορέας αυτός, ενισχυθεί και εποπτεύσει και τις διαδικασίες που αφορούν στην παραχώρηση της φοιτητικής ταυτότητας, της κάρτας νοσηλείας και των δικαιούχων των κομίστρων.
  • Ορθά εντοπίζεται η ανάγκη για δικαιότερη κατανομή της φοιτητικής χορηγίας. Το απαρχαιωμένο κριτήριο που ορίζει ως δικαιούχους όσους σήμερα διαθέτουν ακίνητη περιουσία περίπου στα 12 εκατομμύρια (1,2 σε τιμές του 1980), οφείλει να στοχευθεί και να κατανεμηθεί δικαιότερα. Ζητούμε όπως το ποσό αυτό καθοριστεί στο 1 εκατομμύριο με εξαίρεση την πρώτη κατοικία, στοιχείο το οποίο θα αφορά και τις αιτήσεις για την ακαδημαϊκή χρονιά 2014-15. Επιπλέον, θα πρέπει να εξεταστεί η δυνατότητα να αποτελέσει κριτήριο το αποτέλεσμα του συμψηφισμού της κινητής περιουσίας (καταθέσεις, αξιόγραφα, ομόλογα, μετοχές) και των δανείων. Αποτέλεσμα που κατά την άποψή μας δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 150 χιλιάδες για τους δικαιούχους.
  • Με λύπη καταγράφουμε πως για ακόμη μία φορά το Υπουργείο Παιδείας υιοθέτησε την πρόταση Προοδευτικής, Αναγέννησης και Αγώνα, με την οποία αποκλείονται ως δικαιούχοι του Πακέτου Κρατικής Φοιτητικής Μέριμνας, οι φοιτητές που σπουδάζουν στο εξωτερικό. Ζητούμε όπως το επίδομα αυτό, ορίσει ως δικαιούχους του και την πλειοψηφία των φοιτητών του εξωτερικού από την φετινή χρονιά.
  • Αν και δεν γίνεται αναφορά στις αποφάσεις που πάρθηκαν, θεωρούμε πως οι υποτροφίες που παρέχονται από το ΙΚΥΚ, θα πρέπει να αφορούν αποκλειστικά στο κριτήριο της αριστείας και επιπλέον να ορίζουν ως δικαιούχους όλους ανεξαρτήτως τους φοιτητές, αντί να αποκλείουν δηλαδή από την μεγάλη πλειοψηφία των σχεδίων των υποτροφιών τους φοιτητές της Κύπρου.

  Τέλος, επιθυμούμε να διαχωρίσουμε τη θέση μας, τόσο από την ΠΟΦΕΝ, όσο και από τον Υπουργό Παιδείας αφού ουσιαστικά το μόνο που επετεύχθη ήταν η στασιμότητα. Τις αμέσως επόμενες μέρες, σταθερή επιδίωξή μας θα είναι η επαναφορά του διαλόγου με το Υπουργείο Παιδείας, καθώς θεωρούμε πως υπάρχει έδαφος η μεταρρύθμιση να ξεκινήσει με τις φετινές παροχές.

  Στην εξίσωση που καθορίζει την πολιτική μας κατεύθυνση δεν υπήρξε ποτέ η μεταβλητή του κόμματος που βρίσκεται στην κυβέρνηση, παρά μόνο ο εκσυγχρονισμός και η βελτίωση των πλείστων όσων αφορούν φοιτητές και νεολαία. Για τον λόγο αυτό και από κοινού, αφού στο εν λόγω ζήτημα οι απόψεις μας ταυτίζονται, είναι που ΝΕΔΗΣΥ και Φ.Π.Κ. ΠΡΩΤΟΠΟΡΙΑ, προτίθενται να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια για προώθηση των εν λόγω απόψεων.

Leave a reply.