• ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ_ΜΕ_ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ

  ΟΙ ΝΕΟΙ ΣΤΑ ΚΕΝΤΡΑ ΛΗΨΕΩΣ ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ | ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΕΔΗΣΥ


   

   

  Σε πρόσφατη έρευνα που διενεργήθηκε εκ μέρους του Οργανισμού Νεολαίας, οι νέοι μεταξύ άλλων εντοπίζουν την απουσία της δυνατότητας άσκησης επιρροής στα κέντρα λήψεως αποφάσεων κάτι που οδηγεί στην σταδιακή αποπολιτικοποίηση και στην αποχή από την πολιτική ενάσκηση.

  Επιπλέον παρόμοια ευρήματα έχουν εντοπιστεί και στον προσυνεδριακό διάλογο που διεξήγαγε η παράταξη μας τους προηγούμενους μήνες και στα οποία καταδεικνύετε η θεσμική απουσία εκ μέρους της πολιτείας, των καλών πρακτικών εκείνων που εφαρμόζονται στο εξωτερικό και με τις οποίες οι πολίτες αποκτούν βήμα διαλόγου σε μια διαδικασία συνδιαμόρφωσης και συμμετοχικότητας.

  Τις εν λόγο ανησυχίες όπως και συγκεκριμένες προτάσεις έχουμε θέσει ενώπιων της Κυπριακής Προεδρίας, σε χθεσινή μας συνάντηση με τον Υφυπουργό παρά τω Προέδρο, κ. Κωνσταντίνο Πετρίδη. Είναι πάντα καλό όταν εντοπίζεις κοινό έδαφος για δημιουργία και προοπτικές εφαρμογής ριζοσπαστικών προτάσεων. Συγκεκριμένα μεταξύ άλλων καταθέσαμε προτάσεις που αφορούν:

  1. Στην απευθείας επιρροή της πολιτικής συζήτηση από τους πολίτες, μέσω της ταυτόχρονης κατάθεσης μαζικών αιτημάτων ή υπογραφών και αφού ικανοποιούνται οι κείμενες νομοθετικές εξουσίες της εκτελεστικής εξουσίας.
  1. Στην δυνατότητα μερικής επιλογής των πολιτών τμήματος του προϋπολογισμού και της επένδυσης που το κράτος θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη. Είναι με αυτόν τον τρόπο που προέκυψε η ακαδημία νεανικής επιχειρηματικότητας της Ολλανδίας, από τις πιο γνωστές στο είδος της.
  1. Την δημιουργία ολοκληρωμένου σχεδιασμού για χάραξη και παρακολούθηση της Εθνικής στρατηγικής για τη νεολαία. Μέσω διαρθρωμένου διαλόγου που να φτάνει σε κάθε νέο και κάθε οργάνωση νεολαίας, μη κυβερνητική ή και πολιτική να ακούσουμε όλα όσα οι νέοι έχουν να πουν. Προτείνουμε όπως τη διαχείρηση της διαδικασίας έχει ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου, εφαρμόζοντας τις καλές πρακτικές που ήδη χρησιμοποίησε στο πρόσφατο παρελθόν.νεοι

Leave a reply.