• ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΧΟΡΗΓΙΑ

  Η ΠΑΙΔΕΙΑ ΤΟΥ ΤΟΠΟΥ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΚΟΡΥΦΗ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ

  Η χθεσινή απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου έρχεται να ενισχύσει περαιτέρω την έμπρακτη στήριξη του κράτους προς τους φοιτητές.

  Φαίνεται ότι η στόχευση των αλόγιστων δαπανών του παρελθόντος έδωσε τη δυνατότητα για βελτίωση της κατανομής των κρατικών πόρων.

  Σημειώνουμε ότι, από την ρύθμιση που δεν καθιστά δικαιούχους όσων η ακίνητη περιουσία υπερβαίνει τα 1,2 εκατομμύρια ευρώ, δόθηκε σήμερα η δυνατότητα:
  1) να αυξηθεί το πακέτο της κρατικής φοιτητικής μέριμνας ,
  2) να αποφοιτήσουν εκατοντάδες απόφοιτοι που δεν είχαν εκπληρώσει τις οικονομικές απαιτήσεις τους προς τα πανεπιστήμια με την αρωγή του κράτους,
  3) να δημιουργηθεί ειδικό πρόγραμμα ενίσχυσης φοιτητών με τον τίτλο “Φοιτητές σε δράση”, το οποίο, πέραν από υποτροφίες, επιχορηγεί δράσεις που διοργανώνονται από φοιτητές για φοιτητές.

  Άξιο λόγου είναι το γεγονός ότι με το 1,5 εκατομμύριο ευρώ που προστίθεται πλέον επωφελούνται πέραν των 4000 φοιτητών που προηγουμένως δεν τύγχαναν στήριξης.

  Οι μεταρρυθμίσεις που έλαβαν χώρα στο χώρο της εκπαίδευσης τα τελευταία 3 χρόνια μας επιτρέπουν σήμερα να καθορίσουμε την στρατηγική για το μέλλον.
  Ισχυρή πεποίθηση μας είναι ότι ο τόπος μας χρειάζεται ένα Εθνικό Σχέδιο για την Παιδεία. Ας αντικρίσουμε με ειλικρίνεια την εκπαίδευση, από το νηπιαγωγείο μέχρι το πανεπιστήμιο, από την δημόσια στην ιδιωτική εκπαίδευση αλλά και την ενισχυτική διδασκαλία.

  Στο πλαίσιο μιας ολιστικής προσέγγισης στα θέματα της παιδείας πρέπει να αντιληφθούμε το συμπληρωματικό ρόλο που έχουν οι εκπαιδευτικοί φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί.

  Βρίσκεται ενώπιον της Επιτροπής Παιδείας της Βουλής πρόταση νόμου που εισάγει τομές στην θεσμοθέτηση του ρόλου της ιδιωτικής ενισχυτικής εκπαίδευσης. Καλούμε όλα τα πολιτικά κόμματα, αντιλαμβανόμενοι την σημασία που αυτό έχει για την παιδεία του τόπου να συμβάλουν εποικοδομητικά.

  Η δυνατότητα δημιουργίας αξιολογημένων και πιστοποιημένων μικρών αναγνωστήριων κατ’ αναλογία με τα μεγάλα φροντιστήρια έχει τεράστια σημασία. Την ίδια ώρα, η αναγνώριση του θεσμού του περιοδεύοντος εκπαιδευτικού λειτουργού για την μεγάλη εικόνα στην εκπαίδευση που ξεπερνά τα στενά περιθώρια της τυπικής μάθησης στα σχολεία.

  Η δημιουργική συνύπαρξη των φορέων της εκπαίδευσης τόσο του δημοσίου όσο και ιδιωτικού τομέα αποτελεί εφαλτήριο για ολοκληρωμένη μάθηση και κατάρτιση.


  Γραφείο Τύπου

  28.9.2017

Leave a reply.