• ΕΡΕΥΝΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΟΥ

    Η Νεολαία του Δημοκρατικού Συναγερμού εκφράζει την ικανοποίηση της για την υλοποίηση της εν λόγω έρευνας, με πρωτοβουλία του Οργανισμού Νεολαίας, που σκοπό έχει την καταγραφή των απόψεων των νέων της Κύπρου για την υφιστάμενη κατάσταση, αλλά και την αποτύπωση των αναγκών που υπάρχουν και αντιμετωπίζουν σήμερα.

    Τα αποτελέσματα τέτοιων ερευνών αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την πολιτεία, ώστε να παραμείνει προσηλωμένη στον στόχο της προκειμένου να χαράξει πολιτική και να σχηματίσει μια εθνική στρατηγική για τη νεολαία. Η ΝΕΔΗΣΥ υποστηρίζει ένθερμα τον Οργανισμό Νεολαίας, ο οποίος ως ο αρμόδιος και υπεύθυνος φορέας, εντοπίζοντας τα προβλήματα που αντιμετωπίζει η νέα γενιά επιδιώκει να δημιουργήσει αυτή τη στρατηγική στην οποία θα αποτυπώνεται το εθνικό όραμα για τους νέους του τόπου και να πετύχει την ολιστική ενδυνάμωση τους σε όλους τους τομείς.

    Εστιαζόμενη σε πεδία που έχουν καθοριστεί από ψήφισμα του Συμβουλίου της Ε.Ε, για ένα ανανεωμένο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τομέα της νεολαίας, η έρευνα  καταπιάνεται με θεματικές όπως Εκπαίδευση και Κατάρτιση, Νεανική απασχόληση και επιχειρηματικότητα, Κοινωνική Ένταξη, Συμμετοχή, Εθελοντισμός και Νέοι και Κόσμος. Από τα αποτελέσματα που προκύπτουν έχουμε διαπιστώσει ότι αν και η ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση στην Κύπρο θεωρείται ελκυστική για ενίσχυση της απασχολησιμότητας και της επαγγελματικής εξέλιξης και ανέλιξης για ένα νέο, η έλλειψη θέσεων εργασίας στον τομέα σπουδών τους και γενικότερα η έλλειψη θέσεων εργασίας αποτελεί έναν από τους κύριους προβληματισμούς τους. Αυτό τους ωθεί να εργαστούν στο εξωτερικό για κάποιο χρονικό διάστημα αν και επικροτούν  την προώθηση προγραμμάτων απόκτησης εργασιακής  εμπειρίας αφού θεωρείται ως ο βασικός παράγοντας για την ενίσχυση της απασχολησιμότητας. Υποστηρίζουν ότι η κοινωνική τους ένταξη αφορά τις ευκαιρίες και τους οικονομικούς πόρους που έχουν, ενώ αναφέρουν ότι οι ομάδες των νέων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό είναι κυρίως οι άνεργοι και νέοι των οποίων οι οικογένειες ζουν κάτω από το όριο της φτώχειας.

    Το Εκτελεστικό Γραφείο της ΝΕΔΗΣΥ λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προαναφερθέντα συμπεράσματα, θα μελετήσει λεπτομερώς τα αποτελέσματα της έρευνας και θα επανέλθει με περαιτέρω σχόλια, αναφορές και σχετικές προτάσεις. Είναι ισχυρή πεποίθηση της Νεολαίας ότι τέτοιου είδους έρευνες πρέπει να καταστούν θεσμός για να υπάρχει ορθή και συστηματική μελέτη των αποτελεσμάτων των πολιτικών νεολαίας. Εξάλλου, απαιτείται και η μεθοδική αντιμετώπιση των κενών στις πολιτικές που τέτοιες έρευνες αναδεικνύουν, από τους θεσμούς της συντεταγμένης πολιτείας και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών.


    Γραφείο Τύπου | 2.12.2015