• psem_1.8

  ΕΚΛΟΓΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΣΕΜ – ΓΡΑΠΤΗ ΔΗΛΩΣΗ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΝΕΔΗΣΥ

  Αντί να αρκεστούμε στα όσα στρεβλά παρουσιάζονται στο εκπαιδευτικό μας σύστημα, εδώ και ένα χρόνο αναλώνονται κάποιοι στη διαδικασία εκλογής της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών. Αντιλαμβάνομαι πως η χειραγώγηση του εν λόγω σώματος θα ήταν εξαιρετικά βολική, με δεδομένο την πρόσφατη εκλογική διαδικασία για ανάδειξη του νέου κοινοβουλίου της Δημοκρατίας. Θα ήταν ωστόσο πιο χρήσιμο αν η αντιπαράθεση αυτή είχε ως στόχο τη διόρθωση του πλαισίου λειτουργίας των μαθητικών συμβουλίων, τόσο θεσμικά όσο και αντιπροσωπευτικά, συμπεριλαμβάνοντας και τους μαθητές των ιδιωτικών σχολείων. Επειδή ωστόσο ο στόχος αφορά σε αποκόμιση μικροπολιτικού συμφέροντος και ρεβανσισμού, για ένα ακόμη ζήτημα, κινδυνεύουμε να χάσουμε την ουσία.

  Η έκθεση της επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, δίνει τη βάση για τη διεξαγωγή ενός τέτοιου διαλόγου, τυγχάνει του απόλυτου σεβασμού μας, όπως κάθε ανεξάρτητη αρχή, διατηρώντας ωστόσο το δικαίωμα κρίσης της, αφού δεν αποτελεί απόφαση δικαστηρίου ή όποιου άλλου σώματος στο οποίο δόθηκε η δυνατότητα σφαιρικής εξέτασης του ζητήματος. Και αυτό γιατί στην όλη διαδικασία που ακολουθήθηκε δεν ερωτήθηκαν σε κανένα σημείο (τουλάχιστον στην εκτενή έκθεση που περιγράφει τις διαδικασίες δεν αναφέρεται κάτι τέτοιο) η άποψη της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, τα μέλη της οποίας ήταν και οι πρωταγωνιστές.

  Αν αυτό γινόταν τότε η επίτροπος θα γνώριζε πως η εφορευτική επιτροπή και το σύνολο των υποψηφίων, ομόφωνα και μετά από προβληματισμό της ίδιας της υποψήφιας μαθήτριας που σήμερα υποβάλει το παράπονο, έγινε δεκτή η εισήγηση να αναγράφονται όλα τα ονόματα με κεφαλαία γράμματα, καθώς υπήρχε ο φόβος λάθος τονισμού στο επώνυμο της. Απόφαση που έχει κάθε δικαίωμα να λάβει μια εφορευτική επιτροπή και η οποία ορίζει νέο πλαίσιο διεξαγωγής της ψηφοφορίας, επομένως απαντά στον ισχυρισμό πως δε συμπεριλαμβάνεται στους ισχύοντες κανονισμούς, ο τρόπος διεξαγωγής της ψηφοφορίας. Έξαλλου ήδη από τις διαδικασίες εκλογής των Επαρχιακών Συντονιστικών Συμβουλίων, τα οποία προηγήθηκαν της εκλογής της ΠΣΕΜ, μαθητές είχαν εκφράσει καταγγελίες για προσπάθεια μετατροπής της ψηφοφορίας σε φανερή διαδικασία, ακριβώς μέσα από τον τρόπο γραφής των ονομάτων. Σήμερα οι διδάσκαλοι αυτής της κουλτούρας, έγιναν υπερασπιστές των δημοκρατικών αρχαιρεσιών.

  Αντί λοιπόν της επιχείρησης παραπλάνησης που έχει στηθεί, πιο παραγωγικό θα ήταν αν οι εμπλεκόμενοι φορείς ενέσκηπταν στα προβλήματα λειτουργίας του μαθητικού συνδικαλισμού. Αν αναλάμβαναν πρώτα τις δικές τους ευθύνες αντί να στρουθοκαμηλίζουν. Δεν είναι δυνατό λόγου χάριν να καλεί το Συμβούλιο της Παγκύπριας Συντονιστικής Επιτροπής Μαθητών, τις προηγούμενες ηγεσίες της ΠΣΕΜ να παραδώσουν οικονομικές καταστάσεις προκειμένου να ελεγχθούν οι οικονομικοί λογαριασμοί όπως προβλέπεται και να παραδοθούν στις αρχές του κράτους και εσύ να σφυρίζεις αδιάφορα. Δεν είναι δυνατό να έχεις προβεί σε πληρωμές μεταφορικών μέσων προκειμένου προηγούμενοι πρόεδροι του σώματος να παρακολουθούν ποδοσφαιρικούς αγώνες, να προσκομίζεις ελλιπέστατα άλλα δικαιολογητικά, για τα οποία κανένα σοβαρό ελεγκτικό γραφείο δεν είναι διατεθειμένο να ασκήσει έλεγχο, αλλά να σέρνεις το χορό της αμφισβήτησης. Υπενθυμίζουμε πως η ΠΣΕΜ λειτουργεί με χρήματα των φορολογουμένων που αθροίζονται σε αρκετές χιλιάδες ευρώ. Μήπως η αμφισβήτηση της παρούσας ηγεσίας της ΠΣΕΜ αποτελεί πρόφαση αναβαπτίσματος σε άλλη μια κολυμβήθρα του Σιλωάμ;


  Πέτρος Δημητρίου

  Πρόεδρος ΝΕΔΗΣΥ

  01.08.2016

Leave a reply.